ТИКВЕШ
Елена М. Јеленковиќ
ТИКВЕШ
Елена Младеновска-Јеленковиќ, менаџер за комуникации на ТИКВЕШ. Маркетинг професионалец со исклучително знаење и интернационално искуство за бизнис-развој, маркетинг, ПР, продажба и   дистрибутивни канали. Докажана во имплементација на ефикасни маркетинг стратегии, развој на продукти, политика на цени, комуникација и ПР услуги во телекомуникацискиот, банкарскиот и FMCG-секторот. Од 2013 година е дел од тимот на најголемата македонска винарница „Тиквеш“, каде што нејзината работа резултира со значителни резултати во подобрувањето на перформансите на компаниите, зголемување на задоволството на потрошувачите и зголемена продажба. Докторанд е на Универзитетот за мир на Обединетите нации во Белград, била говорник на неколку конференции во Скопје и Белград, а работи и како професор на American College во Скопје.